Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Masterpact NT/NW UL 489 listed

  High current air circuit breakers 800 to 5000 A

  -

  Masterpact NT/NW UL 489 listed
  Quay lại

  Masterpact NT/NW UL 489 listed

     • Giá tốt nhất
      47514 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47514

      PadLocking device+BPFE support - for NT circuit breaker Locking
     • Giá tốt nhất
      47515 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47515

      Profalux adaptation kit w/o keylock - for NT circuit breaker Locking
     • Giá tốt nhất
      47516 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47516

      Ronis adaptation kit w/o keylock - for NT circuit breaker Locking
     • Giá tốt nhất
      47517 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47517

      Kirk adaptation kit w/o keylock - for NT - OFF position Locking
     • Giá tốt nhất
      47518 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47518

      Castell adaptation kit w/o keylock - for NT - OFF position Locking
     • Giá tốt nhất
      47519 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47519

      Profalux lock+adaptation kit - for NT - OFF position Locking - 1 key
     • Giá tốt nhất
      47520 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47520

      Profalux 2 lock+adaptation kit - for NT - OFF position - same keys
     • Giá tốt nhất
      47521 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47521

      Ronis lock+adaptation kit - for NT - OFF position Locking - 1 key
     • Giá tốt nhất
      47522 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47522

      Ronis 2 lock+adaptation kit - for NT - OFF position Locking - same keys
     • Giá tốt nhất
      64803 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      64803

      rear connection upside vertical mounting - 3 poles - 2000 A - for NW UL 489