Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Masterpact NT/NW UL 489 listed

High current air circuit breakers 800 to 5000 A

-

Masterpact NT/NW UL 489 listed
  Quay lại   High Current Air Circuit Breakers

Masterpact NT/NW UL 489 listed

   • 55 products available

    • Giá tốt nhất
     64852 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64852

     chassis rear connection downside - for NW UL 489 - 4 poles - 4000/5000A
    • Giá tốt nhất
     64851 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64851

     chassis rear connection dowside - for NW UL 489 - 3 poles - 4000/5000A
    • Giá tốt nhất
     64850 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64850

     chassis rear connection upside - for NW UL 489 - 4 poles - 4000/5000A
    • Giá tốt nhất
     64849 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64849

     chassis rear connection upside - for NW UL 489 - 3 poles - 4000/5000A
    • Giá tốt nhất
     64848 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64848

     chassis rear connection downside - for NW UL 489 - 4 poles - 2500/3200A
    • Giá tốt nhất
     64847 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64847

     chassis rear connection dowside - for NW UL 489 - 3 poles - 2500/3200A
    • Giá tốt nhất
     64846 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64846

     chassis rear connection upside - for NW UL 489 - 4 poles - 2500/3200A
    • Giá tốt nhất
     64845 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64845

     chassis rear connection upside - for NW UL 489 - 3 poles - 2500/3200A
    • Giá tốt nhất
     64844 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64844

     chassis rear connection downside horizontal - for NW UL 489 - 4 poles - 2000A
    • Giá tốt nhất
     64843 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64843

     chassis rear connection downside - for NW UL 489 - 3 poles - 2000A