Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Masterpact NT/NW UL 489 listed

High current air circuit breakers 800 to 5000 A

-

Masterpact NT/NW UL 489 listed
  Quay lại   High Current Air Circuit Breakers

Masterpact NT/NW UL 489 listed

    • Giá tốt nhất
     47514 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47514

     PadLocking device+BPFE support - for NT circuit breaker Locking
    • Giá tốt nhất
     47515 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47515

     Profalux adaptation kit w/o keylock - for NT circuit breaker Locking
    • Giá tốt nhất
     47516 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47516

     Ronis adaptation kit w/o keylock - for NT circuit breaker Locking
    • Giá tốt nhất
     47517 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47517

     Kirk adaptation kit w/o keylock - for NT - OFF position Locking
    • Giá tốt nhất
     47518 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47518

     Castell adaptation kit w/o keylock - for NT - OFF position Locking
    • Giá tốt nhất
     47519 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47519

     Profalux lock+adaptation kit - for NT - OFF position Locking - 1 key
    • Giá tốt nhất
     47520 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47520

     Profalux 2 lock+adaptation kit - for NT - OFF position - same keys
    • Giá tốt nhất
     47521 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47521

     Ronis lock+adaptation kit - for NT - OFF position Locking - 1 key
    • Giá tốt nhất
     47522 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47522

     Ronis 2 lock+adaptation kit - for NT - OFF position Locking - same keys
    • Giá tốt nhất
     64803 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     64803

     rear connection upside vertical mounting - 3 poles - 2000 A - for NW UL 489