Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Phaseo ABT7, ABL6

Single phase transformers 230 V to 400 V - 25 VA to 2500 VA

Safety and circuit separation transformers from 25 to 2500 VA

Phaseo ABT7, ABL6
  Quay lại   Transformers

Phaseo ABT7, ABL6

   • 70 products available

    • Giá tốt nhất
     ABL6TS100B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS100B

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 1000 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS160U Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS160U

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 1600 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS25U Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS25U

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 250 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS04B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS04B

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 40 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS04U Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS04U

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 40 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS160G Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS160G

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 115 V - 1600 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS10U Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS10U

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 100 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS16U Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS16U

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 160 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS40U Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS40U

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 400 VA
    • Giá tốt nhất
     ABL6TS10B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL6TS10B

     voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 100 VA