Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Masterpact Switch-disconnectors

High current switch disconnectors from 630 A to 6300 A

-

Masterpact Switch-disconnectors
  Quay lại   Electrical Distribution Switches

Masterpact Switch-disconnectors

   • 176 products available

    • Giá tốt nhất
     34039 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     34039

     switch-disconnector Masterpact NT08HF - 800 A - 600 V - 3 poles - fix - UL 489
    • Giá tốt nhất
     34041 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     34041

     switch-disconnector Masterpact NT12HF - 1200 A - 600 V - 3 poles - fix - UL 489
    • Giá tốt nhất
     34043 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     34043

     switch-disconnector Masterpact NT08HF - 800 A - 600 V - 3 poles - draw - UL 489
    • Giá tốt nhất
     34045 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     34045

     switch-disconnector Masterpact NT12HF - 1200 A - 600 V - 3 poles - draw - UL 489
    • Giá tốt nhất
     47159 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47159

     switch-disconnector Masterpact NT06HA - 630 A - 690 V - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47160 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47160

     switch-disconnector Masterpact NT06HA - 630 A - 690 V - 4 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47161 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47161

     switch-disconnector Masterpact NT08HA - 800 A - 690 V - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47162 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47162

     switch-disconnector Masterpact NT08HA - 800 A - 690 V - 4 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47163 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47163

     switch-disconnector Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47164 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47164

     switch-disconnector Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4 poles - fixed