Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Canalis KBA

Rigid busbar trunking for lighting distribution

Prefabricated busbar trunking for lighting systems

Canalis KBA
    • Giá tốt nhất
     KBA25ED4303W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA25ED4303W

     Canalis - straight length - 25 A - 3 m - 3L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBA25ED4305W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA25ED4305W

     Canalis - straight length - 25 A - 3 m - 3L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBA40ED2203W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA40ED2203W

     Canalis - straight length - 40 A - 2 m - L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBA40ED2303W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA40ED2303W

     Canalis - straight length - 40 A - 3 m - L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBA25ED2302W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA25ED2302W

     Canalis - straight length - 25 A - 3 m - L+N+PE - white - 2 tap-off outlets
    • Giá tốt nhất
     KBA40ED4203W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA40ED4203W

     Canalis - straight length - 40 A - 2 m - 3L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBA40ED4303W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA40ED4303W

     Canalis - straight length - 40 A - 3 m - 3L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBA40ED4305W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA40ED4305W

     Canalis - straight length - 40 A - 3 m - 3L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBA25ED2303W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA25ED2303W

     Canalis - straight length - 25 A - 3 m - L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBA25ED2305W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBA25ED2305W

     Canalis - straight length - 25 A - 3 m - L+N+PE - white