Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Canalis KBB

Rigid busbar trunking 1 or 2 circuits for lighting distribution

Busbar trunking with 1 or 2 lighting system circuits

Canalis KBB
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     KBB25ED44305W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBB25ED44305W

     Canalis - straight length - 25 A - 3 m - 2 circuits - 3L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBB40ED44203W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBB40ED44203W

     Canalis - straight length - 40 A - 2 m - 2 circuits - 3L+N+PE - white
    • Giá tốt nhất
     KBB40ED44305W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KBB40ED44305W

     Canalis - straight length - 40 A - 3 m - 2 circuits - 3L+N+PE - white