Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Canalis KN

Busbar trunking for low power distribution 160A

Busbar trunking for low power distribution 160A

Canalis KN
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     KNA63AB4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KNA63AB4

     Canalis - feed unit for KNA - 63 A - left or right mounting
    • Giá tốt nhất
     KNA100AB4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KNA100AB4

     Canalis - feed unit for KNA - 100 A - left or right mounting
    • Giá tốt nhất
     KNA160AB4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KNA160AB4

     Canalis - feed unit for KNA - 160 A - left or right mounting