Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys LRD

Thermal overload relays up to 75 kW/400 V

-

Thermal overload relay
   • 271 products available

    • Giá tốt nhất
     LR2D3522 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR2D3522

     TeSys LRD thermal overload relays - 17...25 A - class 20
    • Giá tốt nhất
     LR2D3553 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR2D3553

     TeSys LRD thermal overload relays - 23...32 A - class 20
    • Giá tốt nhất
     LR2D3555 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR2D3555

     TeSys LRD thermal overload relays - 30...40 A - class 20
    • Giá tốt nhất
     LR2D3557 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR2D3557

     TeSys LRD thermal overload relays - 37...50 A - class 20
    • Giá tốt nhất
     LR2D3559 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR2D3559

     TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 20
    • Giá tốt nhất
     LR2D3561 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR2D3561

     TeSys LRD thermal overload relays - 55...70 A - class 20
    • Giá tốt nhất
     LR2D3563 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR2D3563

     TeSys LRD thermal overload relays - 63...80 A - class 20
    • Giá tốt nhất
     LR3D01 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR3D01

     TeSys LRD thermal overload relays - 0.1...0.16 A - class 10A
    • Giá tốt nhất
     LR3D016 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR3D016

     TeSys LRD thermal overload relays - 0.1...0.16 A - class 10A
    • Giá tốt nhất
     LR3D02 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR3D02

     TeSys LRD thermal overload relays - 0.16...0.25 A - class 10A