Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Compact NSX <630A

MCCB from 100 to 630 A combining best in class protection functions with advanced energy management capabilities

-

Compact NSX <630A
   • 1004 products available

    • Giá tốt nhất
     LV429540 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429540

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 100 A - 3 poles 2d
    • Giá tốt nhất
     LV429541 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429541

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 80 A - 3 poles 2d
    • Giá tốt nhất
     LV429542 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429542

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 63 A - 3 poles 2d
    • Giá tốt nhất
     LV429543 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429543

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 50 A - 3 poles 2d
    • Giá tốt nhất
     LV429544 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429544

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 40 A - 3 poles 2d
    • Giá tốt nhất
     LV429545 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429545

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 32 A - 3 poles 2d
    • Giá tốt nhất
     LV429546 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429546

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 25 A - 3 poles 2d
    • Giá tốt nhất
     LV429547 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429547

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 16 A - 3 poles 2d
    • Giá tốt nhất
     LV429550 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429550

     circuit breaker Compact NSX100B, 3 poles, 100 A, 25 kA@415 VAC, TMD trip unit
    • Giá tốt nhất
     LV429551 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LV429551

     circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 80 A - 3 poles 3d