Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys DF, LS1/GK1

Fuse carriers from 0.5 A to 125 A, up to 690 V

-

TeSys DF, LS1/GK1
    • Giá tốt nhất
     DF101 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF101

     TeSys fuse-disconnector - 1P - 32A - fuse size 10 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     DF101N Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF101N

     TeSys fuse-disconnector 1P N 32A - fuse size 10 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     DF101NV Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF101NV

     TeSys fuse-disconnector 1P N 32A - fuse size 10 x 38 mm - blown fuse indicator
    • Giá tốt nhất
     DF101V Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF101V

     TeSys fuse-disconnector 1P 32A - fuse size 10 x 38 mm - blown fuse indicator
    • Giá tốt nhất
     DF102 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF102

     TeSys fuse-disconnector 2P 32A - fuse size 10 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     DF102V Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF102V

     TeSys fuse-disconnector 2P 32A - fuse size 10 x 38 mm - blown fuse indicator
    • Giá tốt nhất
     DF103 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF103

     TeSys fuse-disconnector 3P 32A - fuse size 10 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     DF103N Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF103N

     TeSys fuse-disconnector 3P N 32A - fuse size 10 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     DF103NV Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF103NV

     TeSys fuse-disconnector 3P N 32A - fuse size 10 x 38 mm - blown fuse indicator
    • Giá tốt nhất
     DF103V Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     DF103V

     TeSys fuse-disconnector 3P 32A - fuse size 10 x 38 mm - blown fuse indicator