Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony XVS

Electronic alarms and multisound sirens

Electronic alarms and multisound sirens

Harmony XVS
   • 21 products available

    • Giá tốt nhất
     XVS10BMW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS10BMW

     Multi-sound Siren 12/24VDC 2 Tones
    • Giá tốt nhất
     XVS10GMW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS10GMW

     Multi-sound Siren 120VDC 2 Tones
    • Giá tốt nhất
     XVS10MMW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS10MMW

     Multi-sound Siren 230VAC 2 Tones
    • Giá tốt nhất
     XVS14BMW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS14BMW

     Multi-sound Siren
    • Giá tốt nhất
     XVS14GMW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS14GMW

     multisound siren XVS - 43 tones - 0..105 dB - white - IP53
    • Giá tốt nhất
     XVS72BMBN Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS72BMBN

     Electronic Alarm NPN Black
    • Giá tốt nhất
     XVS72BMBP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS72BMBP

     Electronic Alarm PNP Black
    • Giá tốt nhất
     XVS72BMWN Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS72BMWN

     Electronic Alarm NPN White
    • Giá tốt nhất
     XVS72BMWP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS72BMWP

     Electronic Alarm PNP White
    • Giá tốt nhất
     XVS96BMBN Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVS96BMBN

     electronic alarm - 16 tones - 0..96 dB - NPN output - black - IP54