Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

C60H-DC

Multi 9 miniature circuit-breaker for DC

Ngừng bán

DC applications MCBs up to 63A

C60H-DC
   • 36 products available

    • Giá tốt nhất
     MGN61500 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61500

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 0.5 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61501 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61501

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 1 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61502 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61502

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 2 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61503 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61503

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 3 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61504 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61504

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 4 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61505 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61505

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 5 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61506 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61506

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 6 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61508 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61508

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 10 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61509 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61509

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 13 A - C Curve - 250 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     MGN61510 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MGN61510

     Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 15 A - C Curve - 250 V - 5 kA