Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Lexium SD3 & Motors

3-phase stepper drives and stepper motors for motion control

Stepper drives and stepper motors for motion control

Lexium SD3 & Motors
   • 5 products available

    • Giá tốt nhất
     SD326RU25S2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SD326RU25S2

     motion control stepper motor drive - SD326 - pulse/direction - <= 2.5 A
    • Giá tốt nhất
     SD328AU25S2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SD328AU25S2

     motion control stepper motor drive - SD328 - <= 2.5 A
    • Giá tốt nhất
     SD328AU68S2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SD328AU68S2

     motion control stepper motor drive - SD328 - <= 6.8 A
    • Giá tốt nhất
     SD328BU25S2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SD328BU25S2

     motion control stepper motor drive - SD328 - Profibus DP fieldbus - <= 2.5 A
    • Giá tốt nhất
     SD328BU68S2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SD328BU68S2

     motion control stepper motor drive - SD328 - Profibus DP fieldbus - <= 6.8 A