Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Altivar 71 Plus

Drives for heavy duty industry from 90 to 2000 kW

Low voltage drives with high power ratings, 90 to 2000 kW

Altivar 71 Plus
   • 10 products available

    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C28N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C28N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 280 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C11N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C11N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 110 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C13N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C13N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 132 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C16N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C16N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 160 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C20N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C20N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 220 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C25N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C25N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 250 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C31N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C31N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 315 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C40N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C40N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 400 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5C50N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5C50N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 500 kW - 400V - IP54 - ready to use
    • Giá tốt nhất
     ATV71ES5D90N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71ES5D90N4

     enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 90 kW - 400V - IP54 - ready to use