Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony XB5S

Biometric switches Ø 22 mm

Biometric switches Ø  22 mm

Harmony XB5S
   • 8 products available

    • Giá tốt nhất
     XB5S1B2L2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB5S1B2L2

     Bistable Biometric switch - connection by 2m cable
    • Giá tốt nhất
     XB5S1B2M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB5S1B2M12

     Bistable Biometric switch - connection by M12 connector
    • Giá tốt nhất
     XB5S2B2L2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB5S2B2L2

     Monostable Biometric switch - connection by 2m cable
    • Giá tốt nhất
     XB5S2B2M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB5S2B2M12

     Monostable Biometric switch - connection by M12 connector
    • Giá tốt nhất
     XB5S6B2L2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB5S6B2L2

     Bistable Biometric switch, RGPD - connection by 2m cable
    • Giá tốt nhất
     XB5S6B2M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB5S6B2M12

     Bistable Biometric switch RGPD - connection by M12 connector
    • Giá tốt nhất
     XB5S7B2L2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB5S7B2L2

     Monostable Biometric switch RGPD- connection by 2m cable
    • Giá tốt nhất
     XB5S7B2M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB5S7B2M12

     Monostable Biometric switch RGPD - connection by M12 connector