Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Spacial S3HF

Reinforced EMC wall-mounting enclosures

-

Spacial S3HF schneider.label Reinforced EMC wall-mounting enclosures
   • 8 products available

    • Giá tốt nhất
     NSYS3HF4320P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYS3HF4320P

     Spacial S3HF H400xW300xD200 EMC-immunity IP55 RAL7035
    • Giá tốt nhất
     NSYS3HF4620P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYS3HF4620P

     Spacial S3HF H400xW600xD200 EMC-immunity IP55 RAL7035
    • Giá tốt nhất
     NSYS3HF5420P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYS3HF5420P

     Spacial S3HF H500xW400xD200 EMC-immunity IP55 RAL7035
    • Giá tốt nhất
     NSYS3HF6420P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYS3HF6420P

     Spacial S3HF H600xW400xD200 EMC-immunity IP55 RAL7035
    • Giá tốt nhất
     NSYS3HF6625P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYS3HF6625P

     Spacial S3HF H600xW600xD250 EMC-immunity IP55 RAL7035
    • Giá tốt nhất
     NSYS3HF7525P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYS3HF7525P

     Spacial S3HF H700xW500xD250 EMC-immunity IP55 RAL7035
    • Giá tốt nhất
     NSYS3HF8630P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYS3HF8630P

     Spacial S3HF H800xW600xD300 EMC-immunity IP55 RAL7035
    • Giá tốt nhất
     NSYS3HF10830P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYS3HF10830P

     Spacial S3HF H1000xW800xD300 EMC-immunity IP55 RAL7035