Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

OsiSense XS & XT

Inductive and capacitive proximity sensors

ex Osiprox, OsiSense XS & XT inductive & capacitive proximity sensors for non contact sensing

OsiSense XS & XT
    • Giá tốt nhất
     XS7C1A1CAL08M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7C1A1CAL08M12

     inductive sensor XS7 40x40x15 - PBT - Sn15mm - 12..24VDC - M12 0.8m
    • Giá tốt nhất
     XS7C1A1DBL5 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7C1A1DBL5

     inductive sensor XS7 40x40x15 - PBT - Sn15mm - 12..24VDC - cable 5m
    • Giá tốt nhất
     XS7E1A1PAL5 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7E1A1PAL5

     inductive sensor XS7 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12..24VDC - cable 5m
    • Giá tốt nhất
     XS7E1A1PAM8 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7E1A1PAM8

     inductive sensor XS7 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12..24VDC - M8
    • Giá tốt nhất
     XS7E1A1PBL01M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7E1A1PBL01M12

     inductive sensor XS7 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12..24VDC - M12 0.15m
    • Giá tốt nhất
     XS7E1A1PBL2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7E1A1PBL2

     inductive sensor XS7 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12..24VDC - cable 2m
    • Giá tốt nhất
     XS7E1A1PBL5 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7E1A1PBL5

     inductive sensor XS7 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12..24VDC - cable 5m
    • Giá tốt nhất
     XS7E1A1PBM8 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7E1A1PBM8

     inductive sensor XS7 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12..24VDC - M8
    • Giá tốt nhất
     XS7F1A1DAL01M8 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7F1A1DAL01M8

     inductive sensor XS7 15x32x8 - PBT - Sn5mm - 12..24VDC - M8 0.15m
    • Giá tốt nhất
     XS7F1A1DAL2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS7F1A1DAL2

     inductive sensor XS7 15x32x8 - PBT - Sn5mm - 12..24VDC - cable 2m