Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

OsiSense XS & XT

Inductive and capacitive proximity sensors

ex Osiprox, OsiSense XS & XT inductive & capacitive proximity sensors for non contact sensing

OsiSense XS & XT
    • Giá tốt nhất
     XS106B3NAL2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS106B3NAL2

     inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 2m
    • Giá tốt nhất
     XS106B3PAM8TQ Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS106B3PAM8TQ

     inductive sensor XS1 Ø6.5 - L42mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - M8
    • Giá tốt nhất
     XS630B1PBL2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B1PBL2

     inductive sensor XS6 M30 - L62mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - cable 2m
    • Giá tốt nhất
     XS630B1PBL5 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B1PBL5

     inductive sensor XS6 M30 - L62mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - cable 5m
    • Giá tốt nhất
     XS630B1PBM12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B1PBM12

     inductive sensor XS6 M30 - L74mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - M12
    • Giá tốt nhất
     XS630B2NAL01M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B2NAL01M12

     inductive sensor XS6 M30 - L63mm - brass - Sn18mm - 12..24VDC - M12 0.15m
    • Giá tốt nhất
     XS630B2PAL01M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B2PAL01M12

     inductive sensor XS6 M30 - L63mm - brass - Sn18mm - 12..24VDC - M12 0.15m
    • Giá tốt nhất
     XS630B2PBL01M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B2PBL01M12

     inductive sensor XS6 M30 - L63mm - brass - Sn18mm - 12..24VDC - M12 0.15m
    • Giá tốt nhất
     XS1L04PA311S Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS1L04PA311S

     inductive sensor XS1 Ø4 - L41mm - stainless - Sn0.8mm - 5..24VDC - M8
    • Giá tốt nhất
     XS630B4MAL10 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B4MAL10

     inductive sensor XS6 M30 - L63mm - brass - Sn22mm - 24..240VAC/DC - cable 10m