Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Altivar 212

Dedicated HVAC drives for 0.75 to 75 kW motors

Orientated towards performance, intelligence and building protection

Altivar 212
   • 29 products available

    • Giá tốt nhất
     ATV212HD11M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212HD11M3X

     variable speed drive ATV212 - 11kW - 15hp - 240V - 3ph -wo EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212H075N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212H075N4

     variable speed drive ATV212 - 0.75kW - 1hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212H075M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212H075M3X

     variable speed drive ATV212 - 0.75kW - 1hp - 240V - 3ph - wo EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212HD11N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212HD11N4

     variable speed drive ATV212 - 11kW - 15hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212HD15M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212HD15M3X

     variable speed drive ATV212 - 15kW - 20hp - 240V - 3 ph - wo EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212HD15N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212HD15N4

     variable speed drive ATV212 - 15kW - 20hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212HD18M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212HD18M3X

     variable speed drive ATV212 - 18.5kW - 25hp - 240V - 3 ph - wo EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212HD18N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212HD18N4

     variable speed drive ATV212 - 18.5kW - 25hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212HD22M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212HD22M3X

     variable speed drive ATV212 - 22kW - 30hp - 240V - 3ph - wo EMC - IP21
    • Giá tốt nhất
     ATV212HD22N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV212HD22N4

     variable speed drive ATV212 - 22kW - 30hp - 480V - 3ph - EMC - IP21