Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Advantys Telefast ABE 7

Telefast pre-wired system - IP20 sub-bases

Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped wuth HE10 connectors

Advantys Telefast ABE 7
  Quay lại   Pre-wiring System

Advantys Telefast ABE 7

   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     ABE7H20E100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABE7H20E100

     passive connection sub-base ABE7 - 16 inputs or outputs - Micro/Premium cable 1m
    • Giá tốt nhất
     ABE7H20E200 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABE7H20E200

     passive connection sub-base ABE7 - 16 inputs or outputs - Micro/Premium cable 2m
    • Giá tốt nhất
     ABE7H20E300 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABE7H20E300

     passive connection sub-base ABE7 - 16 inputs or outputs - Micro/Premium cable 3m