Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TAC I/Net

Maximum system reliability and security optimized for YOUR building management

Building Management System that offers powerful integrated control for all your building management needs

TAC I/Net
   • Presentation

    TAC I/NET Seven is an integrated solution for building management that combines environmental control, access control, and energy management. TAC I/NET Seven can be customized for any building management application including small office buildings, skyscrapers, office and school campuses, buildings with specialized environmental control requirements, and remote sites. The TAC I/NET building management system includes both hardware and software solutions.

    The TAC I/NET Seven software is a 32-bit open-architecture platform which provides a friendly, comprehensive, and customizable set of tools that control and monitor the TAC I/NET network. The software employs a non-proprietary database engine.

    The software also includes a specialized graphics editor for creating graphical displays of your TAC I/NET building management system, and utilities to export data and create custom reports.

   Tài liệu và Tải về (4)

   User guide
   Process Control Unit 7716 9/29/11 English TCON096.pdf1 MB
   TAC I/NET Seven System - Getting Started 9/29/11 English TCON298.pdf1.3 MB
   Technical leaflet
   TAC I/NET Seven: Digital Video Management System 9/30/11 English TAC_I-NET_Seven_Digital_Video_Management_System_SDS-INET-DVM.pdf568 KB
   7716 Process Control Unit 9/27/11 English TAC_I-NET_7716_Process_Control_Unit_SDS-INET-PCU7716.pdf700.2 KB