Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Sepam series 60

Protection Relays for Complex Distribution Systems

Sepam series 60 offers 8 types of digital current or voltage protection for complex distribution systems, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60

Sepam series 60
   • 14 products available

    • Giá tốt nhất
     59837 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59837

     base unit SEP666 for Sepam series 60 - 24…250 V - with mimic-based UMI
    • Giá tốt nhất
     59836 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59836

     base unit SEP363 for Sepam series 60 - 24…250 V - with advanced UMI
    • Giá tốt nhất
     59835 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59835

     base unit SEP060 for Sepam series 60 - 24…250 V - with basic UMI
    • Giá tốt nhất
     59608 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59608

     remote advanced UMI module DSM303 Sepam series 20, 40, 60, 80
    • Giá tốt nhất
     59660 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59660

     remote module connection cord CCA770 Sepam series 20,40,80 - L 0.6 m
    • Giá tốt nhất
     59661 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59661

     remote module connection cord CCA772 Sepam series 20,40,80 - L 2 m
    • Giá tốt nhất
     59662 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59662

     remote module connection cord CCA774 Sepam series 20,40,80 - L 4 m
    • Giá tốt nhất
     59707 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59707

     memory cartridge MMS020 Sepam series 80
    • Giá tốt nhất
     59668 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59668

     20 pins screw type connector CCA620 for Sepam series 20,40,60,80
    • Giá tốt nhất
     59629 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59629

     1A/5A CT + IO current connector CCA634 for Sepam series 20, 40, 60, 80