Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

interfaces ABR/ABS

Interfaces for discrete signal

Electromechanical and solid state interface modules

Interface Relays
  Quay lại   Interface Relays

interfaces ABR/ABS

   • 42 products available

    • Giá tốt nhất
     ABR1E101M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E101M

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 230/240 V AC - 1 NO
    • Giá tốt nhất
     ABR1E111M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E111M

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 230/240 V AC - 1 NO
    • Giá tốt nhất
     ABR1E118B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E118B

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 24 V AC/DC - 1 NO
    • Giá tốt nhất
     ABR1E301M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E301M

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 230/240 V AC - 1 C/O
    • Giá tốt nhất
     ABR1E311F Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E311F

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 115..127 V AC - 1 C/O
    • Giá tốt nhất
     ABR1E311M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E311M

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 230/240 V AC - 1 C/O
    • Giá tốt nhất
     ABR1E312F Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E312F

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 110..127 V DC - 1 C/O
    • Giá tốt nhất
     ABR1E318B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E318B

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 24 V AC/DC - 1 C/O
    • Giá tốt nhất
     ABR1E318E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E318E

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 48 V AC/DC - 1 C/O
    • Giá tốt nhất
     ABR1E411F Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABR1E411F

     input interface module - 17.5 mm - electromechanical - 115..127 V AC - 2 NO