Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 iDPN Vigi

Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent protection (RCBO) up to 63A

Discover the new Acti 9 for DIN rail switchboards up to 63A

Acti 9 iDPN Vigi
   • 163 products available

    • Giá tốt nhất
     A9D55604 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D55604

     Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 4A - B Curve - 6000A - 30mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9D07606 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D07606

     Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 6A - B Curve - 10000A - 30mA - type A
    • Giá tốt nhất
     A9D07610 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D07610

     Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 10A - B Curve - 10000A - 30mA - type A
    • Giá tốt nhất
     A9D32613 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D32613

     Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 13A - C Curve - 6000A - 30mA - type A
    • Giá tốt nhất
     A9D07616 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D07616

     Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 16A - B Curve - 10000A - 30mA - type A
    • Giá tốt nhất
     A9D07620 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D07620

     Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 20A - B Curve - 10000A - 30mA - type A
    • Giá tốt nhất
     A9D07625 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D07625

     Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 25A - B Curve - 10000A - 30mA - type A
    • Giá tốt nhất
     A9D07632 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D07632

     Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 32A - B Curve - 10000A - 30mA - type A
    • Giá tốt nhất
     A9D31640 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D31640

     Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 40A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9D08610 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9D08610

     Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 10A - B Curve - 6000A - 10mA - type A