Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Magelis Box PC & Panel PC

Industrial PC certified for automation

Industrial PC certified for automation

Magelis Box PC & Panel PC
  Quay lại   Industrial PC and display

Magelis Box PC & Panel PC

   • 36 products available

    • Giá tốt nhất
     HMIBMUHI29D2801 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMUHI29D2801

     Modular Box PC HMIBM Universal HDD DC Windows 10 2 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMUSI29D2801 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMUSI29D2801

     Modular Box PC HMIBM Universal SSD DC Windows 10 2 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMUCI29D2W01 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMUCI29D2W01

     Modular Box PC HMIBM Universal CFast DC WES 2 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMU0I29D2001 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMU0I29D2001

     Modular Box PC HMIBM Universal DC Base unit 4Gb 2 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMU0I29D200A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMU0I29D200A

     Modular Box PC HMIBM Universal DC Base unit 8Gb 2 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMUHI29D4801 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMUHI29D4801

     Modular Box PC HMIBM Universal HDD DC Windows 10 4 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMUSI29D4801 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMUSI29D4801

     Modular Box PC HMIBM Universal SSD DC Windows 10 4 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMUCI29D4W01 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMUCI29D4W01

     Modular Box PC HMIBM Universal CFast DC WES 4 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMU0I29D4001 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMU0I29D4001

     Modular Box PC HMIBM Universal DC Base unit 4Gb 4 slots
    • Giá tốt nhất
     HMIBMU0I29D400A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     HMIBMU0I29D400A

     Modular Box PC HMIBM Universal DC Base unit 8Gb 4 slots