Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Modicon TM5

IP20 modular I/O system, for complex machines or installations (up to 2400 I/Os)

100% flexibility and optimisation of your machines

Modicon TM5
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     TM5C12D8T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM5C12D8T

     compact I/O expansion block TM5 - 20 I/O - 12 DI - 8 DO transistor
    • Giá tốt nhất
     TM5C24D12R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM5C24D12R

     compact I/O expansion block TM5 - 36 I/O - 24 DI - 12 DO relay
    • Giá tốt nhất
     TM5C24D18T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM5C24D18T

     compact I/O expansion block TM5 - 42 I/O - 24 DI - 18 DO transistor