Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 C120

Miniature Circuit Breakers up to 125A

Modular Circuit-breakers up to 125 A

Acti 9 C120
   • 132 products available

    • Giá tốt nhất
     A9N18340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18340

     C120N - circuit breaker - 1P - 63A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18341 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18341

     C120N - circuit breaker - 1P - 80A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18342 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18342

     C120N - circuit breaker - 1P - 100A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18343 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18343

     C120N - circuit breaker - 1P - 125A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18344 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18344

     C120N - circuit breaker - 2P - 63A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18345 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18345

     C120N - circuit breaker - 2P - 80A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18346 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18346

     C120N - circuit breaker - 2P - 100A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18347 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18347

     C120N - circuit breaker - 2P - 125A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18348 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18348

     C120N - circuit breaker - 3P - 63A - B curve
    • Giá tốt nhất
     A9N18349 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N18349

     C120N - circuit breaker - 3P - 80A - B curve