Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC

Relays for final distribution swtichboards

Tiime delay, inversion, threshold values, analog signal levels

iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC
  Quay lại   Acti 9 Lighting, time & energy management

iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC

   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     A9E16065 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E16065

     iRTA relay - delays energizing of a load-1C/O - Uc 24-240 VAC/24VDC
    • Giá tốt nhất
     A9E16066 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E16066

     iRTB relay-delays de-energizing a load upon closing-1C/O - Uc 24-240 VAC/24VDC
    • Giá tốt nhất
     A9E16067 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E16067

     iRTC relay- delays de-energizing a load upon opening- 1 O/C - Uc 24-240VAC/24VDC
    • Giá tốt nhất
     A9E16068 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E16068

     iRTH relay-applies a time delay to de-energizing a load-1C/O- Uc 24-240VAC/24VDC
    • Giá tốt nhất
     A9E16069 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E16069

     blinking relay iRTL - 1C/O - Uc 24-240 VAC/24VDC
    • Giá tốt nhất
     A9E16070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E16070

     iRTMF multifunction time delay relay - 1 OC - 12-240 VAC/DC