Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Zelio Analog

Analog converters

Analogue converters and transmitters, for converting sensor signals or electrical measurements into analogue electrical signals which are compatible with control system equipment

Interfaces
   • 5 products available

    • Giá tốt nhất
     RMTJ40BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     RMTJ40BD

     temperature transmitter - 0..150 °C/32..302 °F - for thermocouples J
    • Giá tốt nhất
     RMTJ60BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     RMTJ60BD

     temperature transmitter - 0..300 °C/32..572 °F - for thermocouples J
    • Giá tốt nhất
     RMTJ80BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     RMTJ80BD

     temperature transmitter - 0..600 °C/32..112 °F - for thermocouples J
    • Giá tốt nhất
     RMTK80BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     RMTK80BD

     temperature transmitter - 0..600 °C/32..112 °F - for thermocouples K
    • Giá tốt nhất
     RMTK90BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     RMTK90BD

     temperature transmitter - 0..1200 °C/32..2192 °F - for thermocouples K