Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Prisma PH

LV Switchboards for harsh environments up to 4000A

Reinforced solution for tested low voltage switchboards up to 4000A

Prisma PH
   • 39 products available

    • Giá tốt nhất
     03241 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03241

     front plate 3-4 vigi NSX/CVS250 vertical fixed toggle width 600/650 7M
    • Giá tốt nhất
     03243 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03243

     front plate 3-4 NSX/CVS250 vertical fixed toggle/rotary handle width 600/650 5M
    • Giá tốt nhất
     03244 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03244

     front plate 3-4 vigi NSX/CVS250 vertical rotary handle/tel/plug-in W600 7M
    • Giá tốt nhất
     03274 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03274

     front plate INS630 vertical width 600/650 10M
    • Giá tốt nhất
     03411 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03411

     mounting plate vigi NSX/CVS toggle - 3P 250A horizontal width 650
    • Giá tốt nhất
     03412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03412

     mounting plate vigi NSX/CVS toggle - 4P 250A horizontal width 650
    • Giá tốt nhất
     03413 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03413

     mounting plate vigi NSX/CVS plugin toggle/rot/mot - 3P 250A horizontal width 650
    • Giá tốt nhất
     03414 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03414

     mounting plate vigi NSX/CVS plugin toggle/rot/mot - 4P 250A horizontal width 650
    • Giá tốt nhất
     03417 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03417

     mounting plate for horizontal NSX250 source changeover with motor mechanism
    • Giá tốt nhất
     03420 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03420

     mounting plate 4 vigi/NSX/CVS - 3 INS 250 vertical fixed toggle Prisma P