Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

EasyPact MVS

ACB rated for 800 to 4000 A, ideal for installation on the incomers of electrical switchboard in a diverse range of buildings

-

EasyPact MVS
   • 480 products available

    • Giá tốt nhất
     MVS08H3MF2L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08H3MF2L

     EP MVS CB 800A 65kA 3P MF ET2 fixed manual circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08H3MF5L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08H3MF5L

     EP MVS CB 800A 65kA 3P MF ET5 fixed manual circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08H3MF6L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08H3MF6L

     EP MVS CB 800A 65kA 3P MF ET6 fixed manual circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08H3MW2L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08H3MW2L

     EP MVS CB 800A 65kA 3P MDO ET2 drawout manual Circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08H3MW5L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08H3MW5L

     EP MVS CB 800A 65kA 3P MDO ET5 drawout manual Circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08H3MW6L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08H3MW6L

     EP MVS CB 800A 65kA 3P MDO ET6 drawout manual Circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08N3MF2L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08N3MF2L

     EP MVS CB 800A 50kA 3P MF ET2 fixed manual circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08N3MF5L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08N3MF5L

     EP MVS CB 800A 50kA 3P MF ET5 fixed manual circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08N3MF6L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08N3MF6L

     EP MVS CB 800A 50kA 3P MF ET6 fixed manual circuit breaker
    • Giá tốt nhất
     MVS08N3MW2A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MVS08N3MW2A

     EP MVS CB 800A 50kA 3P MDO ETA2 drawout manual Circuit breaker