Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Altivar 61 Plus-LH

Enclosed Low Harmonic Drive Systems from 55 to 2400 kW

Easy reduction of harmonics with ready-to-use enclosed Low Harmonic Drives from 55 to 2400 kW

Altivar 61 Plus-LH
  Quay lại   Standard Drives

Altivar 61 Plus-LH

   • 19 products available

    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C11N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C11N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 110 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C13N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C13N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 132 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C16N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C16N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 160 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C22N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C22N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 220 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C25N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C25N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 250 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C31N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C31N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 315 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C40N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C40N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH 400 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C50N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C50N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 500 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2C63N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2C63N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 630 KW 400V - IP23 - low harmonic
    • Giá tốt nhất
     ATV61EXC2D55N4H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV61EXC2D55N4H

     enclosed variable speed drive ATV61 Plus-LH - 55 KW - 400V - IP23 - low harmonic