Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

SCADAPack 100, 300, 32

Modbus-centric Smart RTU

Range of compact Smart RTU combining capabilities of remote terminal units with the power of Programmable Logic Controller and designed to run in challenging remote environment. Optimised for Modbus-centric control and monitoring application in the most remote and challenging environments, the SCADAPack 100/300/32 range provides smart controller platform solutions with energy-efficiency, ruggedness and and cost-efficiency in mind.

Expansion Modules
  Quay lại   Smart RTU

SCADAPack 100, 300, 32