Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Lexium 32i

Integrated servo drive from 0.6 to 2.2 kW

With servo motor and servo drive integrated in one housing, the Lexium 32i is designed for application areas requiring high precision and advanced motor control.

Lexium 32i
   • 1 products available

    • Giá tốt nhất
     BMI0702T01F Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BMI0702T01F

     servo motor BMI 1-phase - untapped IP54 single turn - 131072 p/t - brake