Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 STI

Fuse-carrier disconnector

Acti 9 STI is a range of fuse-carriers disconnectors for applications requiring high breaking capacity

 Acti 9 STI
   • 10 products available

    • Giá tốt nhất
     A9N15635 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15635

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 1 pole - 10 A - for fuse 8.5 x 31.5 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15636 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15636

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 1 pole - 25 A - for fuse 10.3 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15645 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15645

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 1 pole + N - 10 A - for fuse 8.5 x 31.5 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15646 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15646

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 1 pole + N - 25 A - for fuse 10.3 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15650 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15650

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 2 poles - 10 A - for fuse 8.5 x 31.5 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15651 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15651

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 2 poles - 25 A - for fuse 10.3 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15655 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15655

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 3 poles - 10 A - for fuse 8.5 x 31.5 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15656 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15656

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 3 poles - 25 A - for fuse 10.3 x 38 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15657 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15657

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 3 poles + N - 10 A - for fuse 8.5 x 31.5 mm
    • Giá tốt nhất
     A9N15658 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N15658

     Acti 9 - fuse-disconnector STI - 3 poles + N - 25 A - for fuse 10.3 x 38 mm