Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Altivar 312 Solar

Variable speed drives for pumps with photovoltaic arrays

The first variable speed drive compatible with a wide choice of pumps and solar arrays available on the local market.

Altivar 312 Solar
  Quay lại   Standard Drives

Altivar 312 Solar

   • 7 products available

    • Giá tốt nhất
     ATV312H018M2412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV312H018M2412

     variable speed drive ATV312 - 0.18kW - 0.6kVA - 24W - 200..240 V- 1-phase supply
    • Giá tốt nhất
     ATV312H037M2412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV312H037M2412

     variable speed drive ATV312 - 0.37kW - 1kVA - 41 W - 200..240 V - 1-phase supply
    • Giá tốt nhất
     ATV312H055M2412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV312H055M2412

     variable speed drive ATV312 - 0.55kW - 1.4kVA - 46W - 200..240 V- 1-phase supply
    • Giá tốt nhất
     ATV312H075M2412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV312H075M2412

     variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 1.8kVA - 60W - 200..240 V- 1-phase supply
    • Giá tốt nhất
     ATV312HU11M2412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV312HU11M2412

     variable speed drive ATV312 - 1.1kW - 2.4kVA - 74W - 200..240 V- 1-phase supply
    • Giá tốt nhất
     ATV312HU15M2412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV312HU15M2412

     variable speed drive ATV312 - 1.5kW - 3.2kVA - 90W - 200..240 V- 1-phase supply
    • Giá tốt nhất
     ATV312HU22M2412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV312HU22M2412

     variable speed drive ATV312 - 2.2kW - 4.4kVA - 123W - 200..240 V- 1-phase supply