Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Preventa XCS

Safety switches

Safety switches for protection of operators

Preventa XCS
   • 95 products available

    • Giá tốt nhất
     XCSA501 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA501

     metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped Pg 13
    • Giá tốt nhất
     XCSA502 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA502

     metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped M20
    • Giá tốt nhất
     XCSA503 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA503

     metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped 1/2" NPT
    • Giá tốt nhất
     XCSA511 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA511

     metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped Pg 13
    • Giá tốt nhất
     XCSA513 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA513

     metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped 1/2" NPT
    • Giá tốt nhất
     XCSA521 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA521

     metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped Pg 13
    • Giá tốt nhất
     XCSA523 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA523

     metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped 1/2" NPT
    • Giá tốt nhất
     XCSA701 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA701

     metal safety switch XCSA - 2 NC + 1 NO - slow break - 1 entry tapped Pg 13
    • Giá tốt nhất
     XCSA702 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA702

     metal safety switch XCSA - 2 NC + 1 NO - slow break - 1 entry tapped M20
    • Giá tốt nhất
     XCSA703 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCSA703

     metal safety switch XCSA - 2 NC + 1 NO - slow break - 1 entry tapped 1/2" NPT