Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Linergy Device Feeders

Linergy FM, FH, FV, FC, FT

A complete range of device feeders for connecting the devices all along the rows whatever the enclosure you choose.

Linergy Device Feeders
  Quay lại   Linergy

Linergy Device Feeders

   • 109 products available

    • Giá tốt nhất
     GK2AF01 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GK2AF01

     TeSys GV2 - Adaptor plate - with 3P connection
    • Giá tốt nhất
     GV1F03 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV1F03

     TeSys GV2 - Height compensation plate - 7.5 mm
    • Giá tốt nhất
     GV1G02 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV1G02

     TeSys GV2 - flexible connection - 3P - with contactor LC1D09...25
    • Giá tốt nhất
     GV1G09 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV1G09

     TeSys GV2, TeSys D & TeSys U - terminal block - 3P - from the top
    • Giá tốt nhất
     GV1G10 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV1G10

     TeSys GV2 - Protective end covers - for unused busbar outlets
    • Giá tốt nhất
     GV2AF01 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV2AF01

     TeSys GV2 - Combination blocks - with contactor LC1K and LP1K
    • Giá tốt nhất
     GV2AF3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV2AF3

     TeSys GV2 - Combination blocks - with contactor LC1D09...D38
    • Giá tốt nhất
     GV2AF4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV2AF4

     TeSys GV2 - Combination blocks - with LAD311 and contactor LC1D09...D38
    • Giá tốt nhất
     GV2G05 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV2G05

     TeSys GV2, TeSys D & TeSys U - terminal block - 3P - for GV1L3
    • Giá tốt nhất
     GV2G245 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV2G245

     Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 2 tap-offs - 45 mm pitch