Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Linergy Terminals blocks and bars

Push-in type, spring type, screw type terminal blocks and Earth and neutral bars

The complete ranges of Linergy TR (DIN rail Terminal blocks) and Linergy TB (Earth and neutral bar) bring simplicity of use to your installation.

Linergy Terminals blocks and bars schneider.label Push-in type, spring type, screw type terminal blocks and Earth and neutral bars
  Quay lại   Linergy

Linergy Terminals blocks and bars

   • 70 products available

    • Giá tốt nhất
     NSYTRV22 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV22

     Linergy passthrough terminal block - 2.5mm² 24A single-level 1x1 screw - grey
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV22BL Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV22BL

     Linergy passthrough terminal block - 2.5mm² 24A single-level 1x1 screw - blue
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV22AR Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV22AR

     Linergy passthrough terminal block - 2.5mm² 24A single-level 1x1 screw - orange
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV22RD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV22RD

     Linergy passthrough terminal block - 2.5mm² 24A single-level 1x1 screw - red
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV22WH Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV22WH

     Linergy passthrough terminal block - 2.5mm² 24A single-level 1x1 screw - white
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV22PE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV22PE

     Linergy earth terminal block - 2.5mm² single-level 1x1 screw - green-yellow
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV24D Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV24D

     Linergy passthrough terminal block - 2,5mm² 24A double-level 1x1 screw - grey
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV24DBL Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV24DBL

     Linergy passthrough terminal block - 2,5mm² 24A double-level 1x1 screw - blue
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV24DPE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV24DPE

     Linergy earth terminal block - 2,5mm² double-level 1x1 screw - green-yellow
    • Giá tốt nhất
     NSYTRV26T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     NSYTRV26T

     Linergy passthrough terminal block - 2.5mm² 20A three-level 1x1 screw - grey