Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Linergy "Hot Plug" distribution

Linergy HK

Linergy "Hot Plug" solution range for upgradable and flexible panels.

Linergy
  Quay lại   Linergy

Linergy "Hot Plug" distribution

    • Giá tốt nhất
     AK5JB1410 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5JB1410

     busbar 160A - length 1100 mm - for AK5
    • Giá tốt nhất
     AK5JB143 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5JB143

     busbar 160A - length 344 mm - for AK5
    • Giá tốt nhất
     AK5JB145 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5JB145

     busbar 160A - length 560 mm - for AK5
    • Giá tốt nhất
     AK5JB149 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5JB149

     busbar 160A - length 992 mm - for AK5
    • Giá tốt nhất
     AK5PC12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5PC12

     removable power sockets AK5 - 1P + N
    • Giá tốt nhất
     AK5PC12PH Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5PC12PH

     removable power sockets AK5 - 2P
    • Giá tốt nhất
     AK5PC131 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5PC131

     removable power sockets AK5 - 3P + Nc
    • Giá tốt nhất
     AK5PC14 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5PC14

     removable power sockets AK5 - 3P + N
    • Giá tốt nhất
     AK5PC32L Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5PC32L

     removable power sockets AK5 - 1P + N
    • Giá tốt nhất
     AK5PC32LPH Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AK5PC32LPH

     removable power sockets AK5 - 2P