Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 iPRF1, PRD1

Type 1 Surge Protection Devices

type 1 and type 1+2, surge arresters (acc. to IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012)

Acti 9 iPRF1, PRD1
   • 11 products available

    • Giá tốt nhất
     16329 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16329

     PRD1 25r modular surge arrester - 1 pole - 350V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     16330 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16330

     PRD1 25r modular surge arrester - 1 pole + N - 350V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     16332 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16332

     PRD1 25r modular surge arrester - 3 poles + N - 350V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     16360 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16360

     PRD1 Master modular surge arrester - 1 pole - 350V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     16361 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16361

     PRD1 Master modular surge arrester - 1 pole + N - 350V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     16362 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16362

     PRD1 Master modular surge arrester - 3 poles - 350V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     16363 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16363

     PRD1 Master modular surge arrester - 3 poles + N - 350V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     16649 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16649

     PRD135r modular surge arrester - 1 pole - 440V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     A9L16632 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L16632

     iPRF1 12.5r modular surge arrester - 1P + N - 350V - with remote transfert
    • Giá tốt nhất
     A9L16633 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L16633

     iPRF1 12.5r modular surge arrester - 3P - 350V - with remote transfert