Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 iPF, iPRD

Type 2 Surge Protection Devices

Discover type 2 Surge Protection Devices of Acti9 system

Acti 9 iPF, iPRD
   • 51 products available

    • Giá tốt nhất
     A9L08100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L08100

     iPRD8 modular surge arrester - 1P - 350V
    • Giá tốt nhất
     A9L16555 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L16555

     iPRD65r modular surge arrester - 1 pole - 460V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     A9L08400 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L08400

     iPRD8 modular surge arrester - 4P - 350V
    • Giá tốt nhất
     A9L08200 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L08200

     iPRD8 modular surge arrester - 2P - 350V
    • Giá tốt nhất
     A9L08500 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L08500

     iPRD8 modular surge arrester - 1P + N - 350V
    • Giá tốt nhất
     A9L16558 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L16558

     iPRD65r modular surge arrester - 3 poles - 460V - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     A9L20100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L20100

     iPRD20 modular surge arrester - 1P - 350V
    • Giá tốt nhất
     A9L20200 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L20200

     iPRD20 modular surge arrester - 2P - 350V
    • Giá tốt nhất
     A9L20300 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L20300

     iPRD20 modular surge arrester - 3P + N - 350V
    • Giá tốt nhất
     A9L16563 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L16563

     iPRD40r modular surge arrester - 3 poles - 460V - with remote transfer