Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 iPRD-DC-PV

Surge arresters for solar generation

Protection of DC-operated electronics included in photvoltaic generation systems, against destructive effects of lightning

Acti 9 iPRD-DC-PV
   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     A9L16434 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L16434

     iPRD-DC 40r 600PV modular surge arrester - 2P - 840VDC - with remote transfer
    • Giá tốt nhất
     A9L40281 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L40281

     iPRD-DC 40r 1000PV modular surge arrester - 2P - 1000VDC - with remote transfert
    • Giá tốt nhất
     A9L40271 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L40271

     iPRD-DC 40r 800PV modular surge arrester - 2P - 840VDC - with remote transfert
    • Giá tốt nhất
     A9L16436 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9L16436

     iPRD-DC 40r 1000PV modular surge arrester - 2P - 1000VDC with remote transfer