Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 iSSW

Linear switches

Discover the new Acti 9 range for low voltage DIN rail system up to 63 A

Acti 9 iSSW
   • 5 products available

    • Giá tốt nhất
     A9E18070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E18070

     linear switch - iSSW - 1 C/O - 20A - 250 V AC - 2 positions
    • Giá tốt nhất
     A9E18071 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E18071

     linear switch - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 positions
    • Giá tốt nhất
     A9E18072 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E18072

     linear switch - iSSW - 1 NO + 1 NC - 20A - 250 V AC - 2 positions
    • Giá tốt nhất
     A9E18073 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E18073

     linear switch - iSSW - 1 C/O - 20A - 250 V AC - 3 positions
    • Giá tốt nhất
     A9E18074 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9E18074

     linear switch - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 3 positions