Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Rack Air Distribution

Air distribution systems for power dense racks and low pressure areas

Rapidly deployable solutions to quickly address hot spots in existing IT environments.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Rack Air Distribution schneider.label Air distribution systems for power dense racks and low pressure areas
  Quay lại   Air Distribution

Rack Air Distribution

   • 19 products available

    • Giá tốt nhất
     ACF001RF Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACF001RF

     APC REPLACEMENT FILTER AIR DIST UNIT
    • Giá tốt nhất
     ACF002 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACF002

     Rack Air Distribution Unit 2U 208/230V 50/60HZ
    • Giá tốt nhất
     ACF127 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACF127

     APC Air Removal Unit Ducting Kit 600mm
    • Giá tốt nhất
     ACF202BLK Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACF202BLK

     Rack Side Air Distribution 2U 208/230 50/60HZ
    • Giá tốt nhất
     ACF400 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACF400

     Rack Air Removal Unit SX 100-240V 50/60HZ for NetShelter 600mm enclosures.
    • Giá tốt nhất
     ACF402 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACF402

     Rack Air Removal Unit SX 100-240V 50/60HZ for NetShelter 750mm enclosures.
    • Giá tốt nhất
     ACF502 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACF502

     Roof Fan Tray 208/230VAC 50/60HZ for NetShelter SX 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosures
    • Giá tốt nhất
     ACF504 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACF504

     Roof Fan Tray 208/230VAC 50/60HZ for NetShelter SX 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosures
    • Giá tốt nhất
     AR7715 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR7715

     NetShelter SX Side Air Flow Duct Kit For 750mm Wide Enclosures
    • Giá tốt nhất
     AR7725 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR7725

     Side Airflow Duct Kit for Cisco Nexus® 7009, 750mm Wide Enclosures