Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Thermal Containment

Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Intelligent air containment solutions that protect critical IT equipment and personnel.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Thermal Containment schneider.label Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.
  Quay lại   Air Distribution

Thermal Containment

   • 99 products available

    • Giá tốt nhất
     ACAC22000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACAC22000

     Active Flow Controller
    • Giá tốt nhất
     ACAC22001 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACAC22001

     Mounting Kit, 1U / Duct - Active Flow Controller
    • Giá tốt nhất
     ACDC2500 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACDC2500

     Roof Height Adapter, SX42U to VX42U, 300mm
    • Giá tốt nhất
     ACCS1000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCS1000

     APC Rack Air Containment Rear Assembly for InRow 300 mm
    • Giá tốt nhất
     ACCS1001 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCS1001

     APC Rack Air Containment Rear Assembly for NetShelter SX 42U and InRow 600mm
    • Giá tốt nhất
     ACCS1002 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCS1002

     APC Rack Air Containment End Caps
    • Giá tốt nhất
     ACCS1003 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCS1003

     APC Rack Air Containment Front Assembly for InRow 300mm
    • Giá tốt nhất
     ACCS1004 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCS1004

     APC Rack Air Containment Front Assembly for InRow 600mm
    • Giá tốt nhất
     ACCS1005 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCS1005

     APC Rack Air Containment Front Assembly for NetShelter SX 42U 600mm Wide
    • Giá tốt nhất
     ACCS1006 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCS1006

     APC Rack Air Containment Rear Assembly for NetShelter SX 42U 750mm Wide