Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

InRow Chilled Water

Close-coupled, chilled water cooling for medium to large data centers

The predictable solution for an unpredictable environment.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
InRow Chilled Water schneider.label Close-coupled, chilled water cooling for medium to large data centers
   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     ACFD12-B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACFD12-B

     Cooling Distribution Unit 12 Circuit, Bottom/Top Mains, Bottom Distribution Piping
    • Giá tốt nhất
     ACFD12-T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACFD12-T

     Cooling Distribution Unit 12 Circuit, Bottom/Top Mains, Top Distribution Piping
    • Giá tốt nhất
     ACRC301H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRC301H

     InRow RC, 300mm, Chilled Water, 208-230V, 50/60Hz - HT
    • Giá tốt nhất
     ACRC301SX797 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRC301SX797

     InRow RC, 300mm, Chilled Water, 100-240V, 50/60 Hz - ST w/ gravity drain
    • Giá tốt nhất
     ACRC602 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRC602

     InRow RC, 600mm, Chilled Water, 380-415V, 50/60Hz
    • Giá tốt nhất
     ACRC602P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRC602P

     InRow RC, 600mm, Chilled Water 380-415V 50/60 Hz, w/ humidifier