Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

InRow Direct Expansion

Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers

The predictable solution for an unpredictable environment.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
InRow Direct Expansion schneider.label Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers
   • 11 products available

    • Giá tốt nhất
     ACCD75232-C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCD75232-C

     Condenser, 46kw, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 50Hz, with CE
    • Giá tốt nhất
     ACCD75233-C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCD75233-C

     Condenser, 46kw, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 60Hz , with CE
    • Giá tốt nhất
     ACCU30001 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCU30001

     InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Single feed
    • Giá tốt nhất
     ACCU30002 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCU30002

     InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Dual feed
    • Giá tốt nhất
     ACCU30101 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCU30101

     InRow 30kW Condensing Unit, 480V, Single feed
    • Giá tốt nhất
     ACCU30102 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCU30102

     InRow 30kW Condensing Unit, 480V, Dual feed
    • Giá tốt nhất
     ACCU30202 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCU30202

     InRow 30kW Condensing Unit, 400V, Dual feed
    • Giá tốt nhất
     ACRD101 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRD101

     InRow RD, 300mm, Air Cooled, 220-240V, 50Hz
    • Giá tốt nhất
     ACRD201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRD201

     InRow RD, 300mm, Fluid Cooled, 220-240V, 50Hz
    • Giá tốt nhất
     ACRD301G Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRD301G

     InRow DX 300mm 30kW, Gravity drain