Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

InRow Direct Expansion

Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers

The predictable solution for an unpredictable environment.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
InRow Direct Expansion schneider.label Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers
    • Giá tốt nhất
     ACCD75232-C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCD75232-C

     Condenser, 46kw, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 50Hz, with CE
    • Giá tốt nhất
     ACCD75233-C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACCD75233-C

     Condenser, 46kw, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 60Hz , with CE
    • Giá tốt nhất
     ACRD101 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRD101

     InRow RD, 300mm, Air Cooled, 220-240V, 50Hz
    • Giá tốt nhất
     ACRD201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRD201

     InRow RD, 300mm, Fluid Cooled, 220-240V, 50Hz
    • Giá tốt nhất
     ACRD602P Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ACRD602P

     InRow RD, 600mm Air Cooled, 380-415V, 50/60Hz, with humidifier