Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Metered-by-Outlet Rack PDU

Metered-by-outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of each individual outlet to empower IT professionals with the necessary tools for advanced data center energy management.

World leader in Rack Power Distribution now with Metering-by-Outlet!

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Metered-by-Outlet Rack PDU schneider.label Metered-by-outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of each individual outlet to empower IT professionals with the necessary tools for advanced data center energy management.
  Quay lại   Rack Power Distribution

Metered-by-Outlet Rack PDU

   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     AP8453 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8453

     Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
    • Giá tốt nhất
     AP8459EU3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8459EU3

     Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19
    • Giá tốt nhất
     AP8459WW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8459WW

     Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, ZeroU, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19
    • Giá tốt nhất
     AP8481 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8481

     Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19