Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Power Cords

Wide selection of Rack PDU power cords for a variety of IT equipment.

Locking IEC power cords for the IT environment

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Power Cords schneider.label Wide selection of Rack PDU power cords for a variety of IT equipment.
   • 28 products available

    • Giá tốt nhất
     AP8702R-WW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8702R-WW

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 TO C14 (90 Degree), 0.6m
    • Giá tốt nhất
     AP8702S-WW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8702S-WW

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 0.6m
    • Giá tốt nhất
     AP8704R-WW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8704R-WW

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.2m
    • Giá tốt nhất
     AP8704S-WW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8704S-WW

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m
    • Giá tốt nhất
     AP8706R-WW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8706R-WW

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14 (90 Degree), 1.8m
    • Giá tốt nhất
     AP8706S-WW Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8706S-WW

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.8m
    • Giá tốt nhất
     AP8712R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8712R

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20 (90 Degree), 0.6m
    • Giá tốt nhất
     AP8712S Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8712S

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 0.6m
    • Giá tốt nhất
     AP8714R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8714R

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20 (90 Degree), 1.2m
    • Giá tốt nhất
     AP8714S Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8714S

     Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.2m