Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Switched Rack PDU

Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) provide advanced load monitoring combined with remote on/off switching control of individual outlets for power cycling, delayed power sequencing, and outlet use management.

Giving you the control of your rack IT equipment

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Switched Rack PDU schneider.label Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) provide advanced load monitoring combined with remote on/off switching control of individual outlets for power cycling, delayed power sequencing, and outlet use management.
   • 10 products available

    • Giá tốt nhất
     AP7920B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP7920B

     Rack PDU, Switched, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
    • Giá tốt nhất
     AP7921B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP7921B

     Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13
    • Giá tốt nhất
     AP7922B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP7922B

     Rack PDU, Switched, 2U, 32A, 230V, (16)C13
    • Giá tốt nhất
     AP7950B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP7950B

     Rack PDU, Switched, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
    • Giá tốt nhất
     AP8953 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8953

     Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
    • Giá tốt nhất
     AP8958 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8958

     Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19
    • Giá tốt nhất
     AP8958EU3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8958EU3

     Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 Cord
    • Giá tốt nhất
     AP8959 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8959

     Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19
    • Giá tốt nhất
     AP8959EU3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8959EU3

     Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord
    • Giá tốt nhất
     AP8981 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP8981

     Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19